Abrics de moll

Els abrics de moll estan dissenyats per assegurar un aïllament tèrmic i higiènic durant les operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa millora les condicions de treball i la manipulació de la mercadería. L'efectivitat dels abrics de moll consisteix a absorbir els cops produits pels camions, a les maniobres d'aproximació del moll. Disposen de faldons laterales i faldó frontal de PVC negre flexible.
Els abrics de moll estan dissenyats per assegurar un aïllament tèrmic i higiènic durant les operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa millora les condicions de treball i la manipulació de la mercadería. L’efectivitat dels abrics de moll consisteix a absorbir els cops produits pels camions, a les maniobres d’aproximació del moll. Disposen de faldons laterales i faldó frontal de PVC negre flexible.

Els abrics de moll estan dissenyats per assegurar un aïllament tèrmic i higiènic durant les operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa millora les condicions de treball i la manipulació de la mercadería. L’efectivitat dels abrics de moll consisteix a absorbir els cops produits pels camions, a les maniobres d’aproximació del moll. Disposen de faldons laterales i faldó frontal de PVC negre flexible. Senyalització grogues d’orientació per facilitar la posició del camió.   Les dimensions dels abrics de moll estándar són ample: 3400mm x alt: 3400mm. Adaptan-se a la majoria de tràilers, podent fabricar de menor a mejor dimensió en casos especials. Oferim diferents models, per instal.lar sobre l’andana o fins a terra, amb protecció contra els gasos dels vehicles.