Portes magazems

PORTES MAGATZEMS2 Les portes per a garatges i magatzems industrials de Portand Andorra estan exclusivament dissenyades per a les empreses dedicades a la producció de béns i serveis per a la seva venda. Són portes segures, de gran estanquitat i d'ús intensiu. Estan indicades per a la separació d'ambients en la indústria agroalimentària, sales pressuritzades, cambres frigorífiques, etc.
Les portes per a garatges i magatzems industrials de Portand Andorra estan exclusivament dissenyades per a les empreses dedicades a la producció de béns i serveis per a la seva venda. Són portes segures, de gran estanquitat i d’ús intensiu. Estan indicades per a la separació d’ambients en la indústria agroalimentària, sales pressuritzades, cambres frigorífiques, etc.

Les portes per a garatges i magatzems industrials de Portand Andorra estan exclusivament dissenyades per a les empreses dedicades a la producció de béns i serveis per a la seva venda. Són portes segures, de gran estanquitat i d’ús intensiu. Estan indicades per a la separació d’ambients en la indústria agroalimentària, sales pressuritzades, cambres frigorífiques, etc.