Molls de càrrega

Els molls de càrrega permeten efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i salvar els desnivells entre magatzem i vehicle, amb la qual cosa s’aconsegueix un ajustament perfecte i s’obté la màxima seguretat, rapidesa i rendibilitat.
Els molls de càrrega permeten efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i salvar els desnivells entre magatzem i vehicle, amb la qual cosa s’aconsegueix un ajustament perfecte i s’obté la màxima seguretat, rapidesa i rendibilitat.

Molls de càrrega. Els molls de càrrega permeten efectuar les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i salvar els desnivells entre magatzem i vehicle, amb la qual cosa s’aconsegueix un ajustament perfecte i s’obté la màxima seguretat, rapidesa i rendibilitat.