Els abrics de moll estan dissenyats per assegurar un aïllament tèrmic i higiènic durant les operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa millora les condicions de treball i la manipulació de la mercadería. L’efectivitat dels abrics de moll consisteix a absorbir els cops produits pels camions, a les maniobres d’aproximació del moll. Disposen de faldons laterales i faldó frontal de PVC negre flexible.Abrics moll_rampa_rectractil

Els abrics de moll estan dissenyats per assegurar un aïllament tèrmic i higiènic durant les operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa millora les condicions de treball i la manipulació de la mercadería. L'efectivitat dels abrics de moll consisteix a absorbir els cops produits pels camions, a les maniobres d'aproximació del moll. Disposen de faldons laterales i faldó frontal de PVC negre flexible.

Els abrics de moll estan dissenyats per assegurar un aïllament tèrmic i higiènic durant les operacions de càrrega i descàrrega, la qual cosa millora les condicions de treball i la manipulació de la mercadería. L’efectivitat dels abrics de moll consisteix a absorbir els cops produits pels camions, a les maniobres d’aproximació del moll. Disposen de faldons laterales i faldó frontal de PVC negre flexible.